Thailand Business Pages (Thailand trade)

เอ็ม. เอช. อี.- ดีแมก (ที) บจก.

ติดต่อเรา

เอ็ม. เอช. อี.- ดีแมก (ที) บจก.
ที่อยู่ : 23/110-117 อาคารสรชัย ชั้น 25 - 29
ต. คลองตันเหนือ อ. วัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 02-787-8500
โทรสาร : 02-787-8501,02-787-8502
อีเมลล์ : sales_mdt@mhe-demag.com
เว็บไซต์ : www.mhe-demag.com
Contact Now

ตัวแทนจำหน่าย

MHE DEMAC MHE-DEMAG MHE DONATI

จำนวนผู้เข้าชม

อวกาศและการบิน

สวนสาธารณะและการพักผ่อนหย่อนใจ

ยานยนต์

การบำรุงรักษาอาคาร

ที่จอดรถ

ซีเมนต์

โรงงานเคมี

การก่อสร้าง

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อาหารและเครื่องดื่ม

กระจก

ลอจิสติกส์และการขนถ่ายสินค้าในคลังสินค้า

หินอ่อนและแกรนิต

เหมืองแร่

น้ำมันและก๊าซ

การเพาะปลูก

พลาสติก

ท่าเรือ

การผลิตไฟฟ้า

การขนส่งสาธารณะ

เยื่อกระดาษและกระดาษ

การสร้างเรือและฐานขุเจาะน้ำมัน

เหล็ก

ผ้าและสิ่งทอ

การจัดการขยะ

ไม้

สินค้าใหม่

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ :
ถึง : เอ็ม. เอช. อี.- ดีแมก (ที) บจก.
*ชื่อบริษัท *ข้อความ :
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร