Thailand Business Pages (Thailand trade)

เอ็ม. เอช. อี.- ดีแมก (ที) บจก.

ติดต่อเรา

เอ็ม. เอช. อี.- ดีแมก (ที) บจก.
ที่อยู่ : 23/110-117 อาคารสรชัย ชั้น 25 - 29
ต. คลองตันเหนือ อ. วัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 02-787-8500
โทรสาร : 02-787-8501,02-787-8502
อีเมลล์ : sales_mdt@mhe-demag.com
เว็บไซต์ : www.mhe-demag.com
Contact Now

ตัวแทนจำหน่าย

MHE DEMAC MHE-DEMAG MHE DONATI

จำนวนผู้เข้าชม

ระบบนำไฟฟ้า

ชื่อสินค้า :ระบบนำไฟฟ้า
รหัสสินค้า :MHE-Demag34

รายละเอียดสินค้า

 หน้าที่การทำงานที่สำคัญของระบบนำไฟฟ้าคือ การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจากแหล่งแบบติดตั้งอยู่กับที่ไปยังผู้ใช้ที่มีการเคลื่อนที่ (การสร้างพลังงานไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่) รางไฟแบบติดตั้งอยู่กับที่จะถูกติดตั้งไปตามเส้นทางของยานพาหนะที่ต้องการพลังงานไฟฟ้า ระบบนำไฟฟ้าแบบคงที่จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งไฟฟ้าหลัก แปรงถ่าน (Current collector) จะได้รับการติดตั้งบนยานพาหนะที่เคลื่อนที่ และติดตั้งเพื่อสัมผัสกับระบบนำไฟฟ้า อุปกรณ์รับกระแสไฟฟ้าประกอบด้วยแปรงถ่าน ที่ส่งกระแสไฟฟ้าไปยังสายไฟ ซึ่งจะให้พลังงานแก่ยานพาหนะ หลักการทำงานจะคล้ายกับระบบไฟส่องสว่างแบบราง ยกเว้นแต่ว่าในระบบไฟส่องสว่างแบบรางนั้น หลอดไฟจะไม่มีการเคลื่อนที่ สำหรับระบบของเรา ยานพาหนะสามารถเคลื่อนที่ได้ขณะดึงพลังงานจากรางไฟฟ้า หรืออาจหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็ได้ ยานพาหนะเคลื่อนที่อาจเป็นอะไรก็ได้ ตั้งแต่ยานพาหนะบนรางเครื่องเล่นในสวนสนุก หรือเครนสำหรับลำเลียงสินค้าออกจากเรือ ไปจนถึงอุปกรณ์ลำเลียงของระบบการผลิตในสายการประกอบชิ้นส่วน

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส MHE-Demag34 ระบบนำไฟฟ้า
ถึง : เอ็ม. เอช. อี.- ดีแมก (ที) บจก.
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร