Thailand Business Pages (Thailand trade)

เอ็ม. เอช. อี.- ดีแมก (ที) บจก.

ติดต่อเรา

เอ็ม. เอช. อี.- ดีแมก (ที) บจก.
ที่อยู่ : 23/110-117 อาคารสรชัย ชั้น 25 - 29
ต. คลองตันเหนือ อ. วัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 02-787-8500
โทรสาร : 02-787-8501,02-787-8502
อีเมลล์ : sales_mdt@mhe-demag.com
เว็บไซต์ : www.mhe-demag.com
Contact Now

ตัวแทนจำหน่าย

MHE DEMAC MHE-DEMAG MHE DONATI

จำนวนผู้เข้าชม

อุปกรณ์กันระเบิด

ชื่อสินค้า :อุปกรณ์กันระเบิด
รหัสสินค้า :MHE-Demag81

รายละเอียดสินค้า

 การปกป้องชีวิตและทรัพย์สินในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการระเบิด

 
ในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมีนั้น มักมีการแผ่กระจายของก๊าซ เชื้อเพลิง และไอระเหยในระหว่างการผลิต การทำงาน การขนส่ง และการจัดเก็บวัตถุไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ อะเซทิลีน โพเพรน ไฮโดรเจน และน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อผสมกับออกซิเจนในอากาศแล้ว จะก่อให้เกิดส่วนผสมที่สามารถระเบิดได้ หากส่วนผสมนี้เกิดจุดติดไฟขึ้นโดยไม่ตั้งใจจากประกายไฟฟ้า การระเบิดที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียหายต่อทรัพย์สินได้อย่างรุนแรง
 
ข้อกำหนด ATEX (Atmosphères Explosibles) ของยุโรปว่าด้วยการผลิตและการใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการระเบิด กลายเป็นข้อบังคับที่ใช้กันในสหภาพยุโรป และพัฒนาขึ้นเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานตามข้อกำหนด ATEX จะมีสัญลักษณ์ ‘Ex’ กำกับ และต้องมีมาตรฐานตามข้อกำหนด 94/9/EC และต้องใช้งานตามข้อกำหนด 99/92/EC เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
 
ด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายของเรา คุณจึงมีความปลอดภัยในการใช้งาน เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีระบบป้องกันระเบิดของเรา ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันระเบิดตามมาตรฐานความปลอดภัย CEI 60079-0 ถึง 60079-7 และ EN13463-1 ถึง EN13463-8 ชิ้นส่วนทุกชิ้นของอุปกรณ์ได้รับการทดสอบโดยหน่วยงานอิสระที่ได้รับอนุญาต และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะมีเครื่องหมาย CE กำกับพร้อมเอกสารรับรอง ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของเราจะเป็นไปตามข้อกำหนดของ Equipment Group II, Zones 1 และ 2, Ex de IIB T4 และผลิตภัณฑ์แบบพิเศษจะเป็นไปตามข้อกำหนด Ex de IIC T4

 

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส MHE-Demag81 อุปกรณ์กันระเบิด
ถึง : เอ็ม. เอช. อี.- ดีแมก (ที) บจก.
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร